Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 24 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184400 368 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 24 Απριλίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19750424
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Επικουρικοί καθηγητές, δικαίωμα ψήφου στις συνεδρίες της Σχολής
Γενικός Γραμματέας Πανεπιστημίου
Υποψήφιος υφηγητής Κ. Σιδέρης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γρ. Μαράκης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Βαριάγκιν, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Παν. Γαλανοπούλου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Χρισ. Εγγονοπούλου Κότσιρα, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος διδάκτορας Ιωάν. Σαμουηλίδης, προφορική δοκιμασία
Υποψήφια διδάκτορας Μ. Βεϊνή Χαρίτου, προφορική δοκιμασία
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.