Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Σταυροδρομίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.

Folklore Manuscript uoadl:184496 220 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2461
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Σταυροδρομίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.
Creator:
Ευγενία Πάνου του Χρήστου
Year submitted:
1975
Data collection period:
Απρίλιος 1975
Geographical region:
Ιωάννινα
Town / Village:
Σταυροδρόμιον Πωγωνίου Ιωαννίνων
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99