Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Σταυροδρομίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184496 222 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2461
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Σταυροδρομίου, της επαρχίας Πωγωνίου, του νομού Ιωαννίνων.
Συλλογέας:
Ευγενία Πάνου του Χρήστου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1975
Περίοδος συλλογής υλικού:
Απρίλιος 1975
Γεωγραφική περιοχή:
Ιωάννινα
Πόλη / Χωριό:
Σταυροδρόμιον Πωγωνίου Ιωαννίνων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99