Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παγώνδας, της νήσου Σάμου.

Folklore Manuscript uoadl:184560 227 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2655
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παγώνδας, της νήσου Σάμου.
Creator:
Διαμάντω Καραθανάση
Year submitted:
1974
Data collection period:
1974
Geographical region:
Σάμος
Town / Village:
Παγώνδα Σάμου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Προσφορά Γ.Κ.Σπυριδάκη.
The digital material of the item is not available.