Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παγώνδας, της νήσου Σάμου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184560 230 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
2655
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Παγώνδας, της νήσου Σάμου.
Συλλογέας:
Διαμάντω Καραθανάση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1974
Περίοδος συλλογής υλικού:
1974
Γεωγραφική περιοχή:
Σάμος
Πόλη / Χωριό:
Παγώνδα Σάμου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Προσφορά Γ.Κ.Σπυριδάκη.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.