Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Folklore Manuscript uoadl:184582 249 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
2664
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Creator:
Ελένη Κίτσου
Year submitted:
1974
Data collection period:
1974
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Κάτω Κεράσοβον Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Notes:
Προσφορά Γ.Κ.Σπυριδάκη.
The digital material of the item is not available.