Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της Χειρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν

Rector Speeches uoadl:184667 348 Read counter

Original Title:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της Χειρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1854-1855
Year of publication:
1856
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Contributors:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 37-38
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 33-36
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-20
Number of pages:
38

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15