Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της Χειρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184667 585 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 2 Οκτωβρίου 1855 υπό του καθηγητού της Θεολογίας Κωνσταντίνου Κοντογόνου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του ιατρού και καθηγητού της Χειρουργικής Ιωάννου Ολυμπίου, αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Έτος έκδοσης:
1856
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Βασιλικό Τυπογραφείο
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 37-38
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 33-36
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-20
Αριθμός σελίδων:
38

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15