Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεμβρίου 1857 υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχομένου αυτήν

Rector Speeches uoadl:184679 346 Read counter

Original Title:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεμβρίου 1857 υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχομένου αυτήν
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1856-1857
Year of publication:
1857
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Π. Α. Σακελλάριου
Contributors:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 81-91
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 34-46, 67-73, 94-101
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 16
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 14-16
Φοιτητές, σ. 6--10, 56-59
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-54
Number of pages:
124
Notes:
Οι δύο Λόγοι (Ασώπιου και Ιωάννου) είναι μεν στον ίδιο τόμο, οι σελίδες του Λόγου του Ιωάννου, όμως, έχουν ξεχωριστή αρίθμηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96