Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεμβρίου 1857 υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184679 509 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 29 Σεπτεμβρίου 1857 υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κωνσταντίνου Ασωπίου παραδίδοντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1856-1857
Έτος έκδοσης:
1857
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Π. Α. Σακελλάριου
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 81-91
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 34-46, 67-73, 94-101
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 16
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 14-16
Φοιτητές, σ. 6--10, 56-59
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-54
Αριθμός σελίδων:
124
Σημειώσεις:
Οι δύο Λόγοι (Ασώπιου και Ιωάννου) είναι μεν στον ίδιο τόμο, οι σελίδες του Λόγου του Ιωάννου, όμως, έχουν ξεχωριστή αρίθμηση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96