Λόγοι εκφωνηθέντες τη 7 Σεπτεμβρίου 1858 υπό του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου αναδεχομένου αυτήν

Rector Speeches uoadl:184688 509 Read counter

Original Title:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 7 Σεπτεμβρίου 1858 υπό του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου αναδεχομένου αυτήν
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1857-1858
Year of publication:
1858
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Διον. Σ. Κοπιδά και Γεωργίου Γαβριήλ
Contributors:
Φίλιππος Ιωάννου, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, 33-37
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 18-23, 24-29
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 15
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 13-15, 23-24, 38-41
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 8-13
Φοιτητές, σ. 4-8
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-32
Number of pages:
83
Notes:
Οι δύο Λόγοι (Ιωάννου και Στρούμπου) είναι μεν στον ίδιο τόμο, οι σελίδες του Λόγου του Στρούμπου, όμως, έχουν ξεχωριστή αρίθμηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23