Λόγοι εκφωνηθέντες τη 7 Σεπτεμβρίου 1858 υπό του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184688 491 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη 7 Σεπτεμβρίου 1858 υπό του καθηγητού της Φιλοσοφίας Φιλίππου Ιωάννου, παραδιδόντος την Πρυτανείαν του Οθωνείου Πανεπιστημίου, και υπό του καθηγητού της Φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1857-1858
Έτος έκδοσης:
1858
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Διον. Σ. Κοπιδά και Γεωργίου Γαβριήλ
Άλλοι συντελεστές:
Φίλιππος Ιωάννου, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, 33-37
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 18-23, 24-29
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 15
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 13-15, 23-24, 38-41
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 8-13
Φοιτητές, σ. 4-8
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-32
Αριθμός σελίδων:
83
Σημειώσεις:
Οι δύο Λόγοι (Ιωάννου και Στρούμπου) είναι μεν στον ίδιο τόμο, οι σελίδες του Λόγου του Στρούμπου, όμως, έχουν ξεχωριστή αρίθμηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23