Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ’. Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν, καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη

Rector Speeches uoadl:184699 289 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ’. Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν, καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1862-1863
Year of publication:
1863
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναρίωτου
Contributors:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλός, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 45-48
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 37-45, 117-135
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 35-37, 56-58
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 27-32, 99
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 26-27, 59-99, 100-115
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 20-26
Φοιτητές, σ. 10-20, 49-53
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-48
Number of pages:
135

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128