Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ’. Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν, καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184699 301 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΚΖ’. Οκτωβρίου 1863 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδεξαμένω αυτήν, καθηγητή της Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1862-1863
Έτος έκδοσης:
1863
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναρίωτου
Άλλοι συντελεστές:
Πέτρος Παπαρρηγόπουλός, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 45-48
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 37-45, 117-135
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 35-37, 56-58
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 27-32, 99
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 26-27, 59-99, 100-115
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 20-26
Φοιτητές, σ. 10-20, 49-53
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-48
Αριθμός σελίδων:
135

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128