Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας

Rector Speeches uoadl:184703 303 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1866-1867
Year of publication:
1867
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Διονύσιου Κορομηλά
Contributors:
Αλέξανδρος Ραγκαβής, ομίλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 79-102
Number of pages:
233

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13