Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184703 313 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς τη ΙΣΤ’ Οκτωβρίου 1866 ημέρα της επισήμου εγκαθιδρύσεως των νέων Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του τακτικού καθηγητού της Μαιευτικής και διευθυντού του Μαιευτηρίου Μιλτιάδου Βενιζέλου παραδιδόντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κυρίω Αλεξάνδρω Ρ. Ραγκαβή, τακτικώ καθηγητή της Αρχαιολογίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1866-1867
Έτος έκδοσης:
1867
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Διονύσιου Κορομηλά
Άλλοι συντελεστές:
Αλέξανδρος Ραγκαβής, ομίλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Λόγος κατά την παραλαβή της Πρυτανείας, σ. 79-102
Αριθμός σελίδων:
233

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13