Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 12 Φεβρουαρίου 1976

Proceedings uoadl:185089 347 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 12 Φεβρουαρίου 1976
Time Coverage:
19760212
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Επιμελητές διδάκτορες και ειδικοί επιστήμονες, προτάσεις για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων
Τέταρτη εξεταστική περίοδος (πτυχιακή)
Κβαντική Χημεία, έδρα, ίδρυση
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Μπεκρής, προφορική δοκιμασία, αναγόρευση
Υποψήφια διδάκτορας Χρυσή Τζουγκράκη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναγόρευση
Μηχανική, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης, επανάληψη ψηφοφορίας
The digital material of the item is not available.