Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 12 Φεβρουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185089 346 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 12 Φεβρουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760212
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Επιμελητές διδάκτορες και ειδικοί επιστήμονες, προτάσεις για ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων
Τέταρτη εξεταστική περίοδος (πτυχιακή)
Κβαντική Χημεία, έδρα, ίδρυση
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Μπεκρής, προφορική δοκιμασία, αναγόρευση
Υποψήφια διδάκτορας Χρυσή Τζουγκράκη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός, αναγόρευση
Μηχανική, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης, επανάληψη ψηφοφορίας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.