Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 11 Μαρτίου 1976

Proceedings uoadl:185091 273 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 11 Μαρτίου 1976
Time Coverage:
19760311
Other subject categories:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Γεώργιος Βασιλειάδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δημήτριος Παπαθανάσογλου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Παντελής Μάριος Ζερβός, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ι. Ζαμπάκας
Ξεν. Μουσάς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Καρούμπαλος
Δ. Θεοδώρου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Παρ. Ευθυμίου
Γενική Φυσική, Παν. Βαρώτσος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Καρούμπαλος
Μαθηματική Ανάλυση, Β΄ τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Πρακτικά, επικύρωση
The digital material of the item is not available.