Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 11 Μαρτίου 1976

Πρακτικά uoadl:185091 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 11 Μαρτίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760311
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Γεώργιος Βασιλειάδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δημήτριος Παπαθανάσογλου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Παντελής Μάριος Ζερβός, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ι. Ζαμπάκας
Ξεν. Μουσάς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Καρούμπαλος
Δ. Θεοδώρου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Παρ. Ευθυμίου
Γενική Φυσική, Παν. Βαρώτσος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Καρούμπαλος
Μαθηματική Ανάλυση, Β΄ τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.