Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976

Proceedings uoadl:185253 275 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976
Time Coverage:
19761125
Other subject categories:
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, προκήρυξη
Κλιματολογία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης
The digital material of the item is not available.