Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185253 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 25 Νοεμβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761125
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Θεωρητική Φυσική, Β΄ τακτική έδρα, προκήρυξη
Κλιματολογία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.