Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185257 278 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977
Time Coverage:
19770115
Other subject categories:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική Γεωγραφία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Πρακτικά, επικύρωση
Οργανική Χημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
The digital material of the item is not available.