Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185257 279 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (5η): 15 Ιανουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770115
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική Γεωγραφία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Πρακτικά, επικύρωση
Οργανική Χημεία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.