Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977

Proceedings uoadl:185263 287 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977
Time Coverage:
19770203
Other subject categories:
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Φυσική Γεωγραφία, τακτική έδρα, προκήρυξη
The digital material of the item is not available.