Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185263 286 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 3 Φεβρουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δικαστικά – Νομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Φυσική Γεωγραφία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.