Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 15 Ιουνίου 1977

Proceedings uoadl:185374 297 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 15 Ιουνίου 1977
Time Coverage:
19770615
Other subject categories:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Keywords:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφια υφηγήτρια Ε. Γκελτή Δούκα, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές κ.λ.π.
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Υποψήφιος υφηγητής Σ. Παρασκευάς, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βασιλειάδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Πρόταση από Γεωλογικό Τμήμα για μετατροπή του σε Γεωλογική Σχολή
The digital material of the item is not available.