Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 15 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185374 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 15 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφια υφηγήτρια Ε. Γκελτή Δούκα, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές κ.λ.π.
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Υποψήφιος υφηγητής Σ. Παρασκευάς, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βασιλειάδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Πρόταση από Γεωλογικό Τμήμα για μετατροπή του σε Γεωλογική Σχολή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.