Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Β

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183846 1085 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1976-1977 Β
Χρονική κάλυψη:
1976-1977

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 1 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185329
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η) Έκτακτη: 4 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185331
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 6 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185332
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 9 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185342
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 13 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185363
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 15 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185374
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η) Έκτακτη: 20 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185375
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η) Έκτακτη: 30 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185376
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο