Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 1 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185329 291 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 1 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770601
Σημειώσεις:
Ματαίωση συνεδρίασης
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας για το πανεπιστημιακό έτος 1977-1978, αναβολή εκλογής
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.