Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η) Έκτακτη: 4 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185331 295 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η) Έκτακτη: 4 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770604
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Κοσμήτορας για το πανεπιστημιακό έτος 1977-1978 ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μητράκος, εκλογή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.