Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 9 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185342 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 9 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770609
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Εντεταλμένος υφηγητής Θ. Παταργιάς, ανανέωση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Φ. Καφάτο
Εντεταλμένος υφηγητής Β. Καπούλας, ανανέωση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Δ. Γαλανό
Εντεταλμένη υφηγήτρια Μ. Μωραΐτου Αποστολοπούλου, ανανέωση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Β. Κιόρτση
Εντεταλμένος υφηγητής Μ. Καραγιάννης, ανανέωση εντολής διδασκαλίας, πρόταση από καθηγητή Θεμ. Χατζηϊωάννου
Υφηγητής Π. Λασκαρίδης, ανάθεση εντολής τριετούς διδασκαλίας για το μάθημα Αστρονομία, πρόταση από καθηγητή Γ. Κοντόπουλο
Υφηγήτρια Α. Βαλιράκη Παπαδάκη, ανάθεση εντολής τριετούς διδασκαλίας για το μάθημα Φαρμακευτική Τεχνολογία, πρόταση από καθηγητή Γ. Τσατσά
Υποψήφιος υφηγητής Π. Βαρώτσος, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Καρούμπαλος
Υποψήφιος υφηγητής Ηλ. Μαριολάκος, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Υποψήφιος διδάκτορας Α. Λαβίδας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Θ. Καστώρχης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Τσιμίλλης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Β. Πίππας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Υποψήφια διδάκτορας Α. Οικονόμου Αμίλλη, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Υποψήφιος διδάκτορας Κ. Χαραράς, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Βασιλειάδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Υποψήφιος διδάκτορας Χρ. Μαστρόκαλος, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη
Υποψήφιος διδάκτορας Χ. Καμουτσής, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Φοιτητικές εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, έγκριση
Φοιτητές στο Βιολογικό Τμήμα, δηλώσεις για μαθήματα κατ'επιλογή
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Φοιτητές μετεγγραφέντες από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνώριση μαθημάτων και αποστολή σχετικών βαθμολογιών
Πανεπιστημιακή Σύγκλητος, βαθμολογίες και σχετικά έγγραφα, διορθώσεις
Καταταγέντες Φυσιογνώστες, αίτημα για μεταφορά μαθημάτων σε άλλα τμήματα
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.