Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 6 Ιουνίου 1977

Πρακτικά uoadl:185332 380 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 6 Ιουνίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770606
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Μη αποδοχή απόφασης για ανάθεση εντολών διδασκαλίας για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977 σε Καθηγητές και Υφηγητές (Υπουργείο Παιδείας, έγγραφο Φ. 123.1/24/143757/28-2-1977)
Κυρία Ελ. Γκελτή Δούκα, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Καφάτος
Σ. Παρασκευάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος υφηγητής Π. Βαρώτσος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Καρούμπαλος
Υποψήφιος υφηγητής Ηλ. Μαριολάκος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Ν. Μάργαρης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Γενική Βοτανική, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Β. Μερτής, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Ανόργανη Χημεία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Κ. Παλαιός, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Οργανική Χημεία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ιφ. Βουρβίδου Φωτάκη
Ε. Ζευγολατάκος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Θ. Σωτηρούδης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Ν. Οικονομάκος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Σ. Μυλωνάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Ειρ. Παπαδημητρίου Δηλάρη
Δεσποιν��δα Ιουλ. Ιωαννίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Ξεν. Μουσάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κων. Καρούμπαλος
Ε. Οικονόμου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Κ. Μανδραγός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, αναβολή συζήτησης
Δεσποινίδα Θεόδ. Παπαδοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Δημ. Νικολέλης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Ρέα Παλαιοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, αναβολή συζήτησης
Θ. Παπαγιαννόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Ελεύθ. Βαρρής, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Δημ. Κοδοσάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κυρία Μαρ. Αικ. Μαυρή Βαβαγιάννη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κυρία Σ. Μηνιάδου Μεϊμάρογλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κυρία Ν. Υφαντή Παπατραγιάννη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κυρία Μαρ. Αικ. Καλαμιώτου Φιμερέλη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Ρεσβάνης
Δεσποινίδα Μαρία Παπαθανασίου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Μουτσούλας
Γρηγ. Ευαγγελάτος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Μιχ. Μοσχίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Κων. Ευταξίας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Κων. Πολυχρονάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Ι. Αργύρης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Β. Νοταρίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Ιω. Αλεξόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Βασιλειάδης
Παν. Μαχαίρας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Δημ. Βαϊόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Αριστ. Κάτσος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Μ. Χατζηαναστασίου Κακουλίδου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Χ. Αθανασάκης Μιχαηλίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Αποστολάκης
Κυρ. Βύρας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Χ. Τάρταρης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Λάλας
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Φοιτήτρια Β. Σπαθαριώτου, απόφαση από Πανεπιστημιακή Σύγκλητο (5-4-1977) για αμοιβαία μετεγγραφή
Τίτλοι σπουδών από Πανεπιστήμια αλλοδαπής, αναγνωρίσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.