Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Μαρτίου 1978

Proceedings uoadl:190069 304 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Μαρτίου 1978
Time Coverage:
19780320
Other subject categories:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Σχέδιο Νόμου για διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.
The digital material of the item is not available.