Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:190069 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780320
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Σχέδιο Νόμου για διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.