Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 18 Μαΐου 1978

Proceedings uoadl:190165 326 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 18 Μαΐου 1978
Time Coverage:
19780518
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Keywords:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Υποψήφιος υφηγητής Νικ. Χατζηλιάδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Υποψήφιος υφηγητής Γ. Παπαϊωάννου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Κοδοσάκης (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, τροποποίηση (καθηγητής Λ. Τσίτσας, σχετικό έγγραφο)
Άννα Γιαλλούρου, αίτηση για μετεγγραφή στο Φαρμακευτικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την Κύπρο (σχετική απόφαση από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο)
Φοιτήτρια Παν. Τσέτουρα (Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Houston), επανεξέταση μετεγγραφής
Προϋποθέσεις για κατάταξη και εγγραφή πτυχιούχων για την απόκτηση έτερου πτυχίου
Γεώργιος Γιακουμάκης (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Νικ. Φριλίγκος (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
The digital material of the item is not available.