Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 18 Μαΐου 1978

Πρακτικά uoadl:190165 325 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 18 Μαΐου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780518
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Υποψήφιος υφηγητής Νικ. Χατζηλιάδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Υποψήφιος υφηγητής Γ. Παπαϊωάννου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Κοδοσάκης (Χημικός), προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, τροποποίηση (καθηγητής Λ. Τσίτσας, σχετικό έγγραφο)
Άννα Γιαλλούρου, αίτηση για μετεγγραφή στο Φαρμακευτικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την Κύπρο (σχετική απόφαση από την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο)
Φοιτήτρια Παν. Τσέτουρα (Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Houston), επανεξέταση μετεγγραφής
Προϋποθέσεις για κατάταξη και εγγραφή πτυχιούχων για την απόκτηση έτερου πτυχίου
Γεώργιος Γιακουμάκης (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Νικ. Φριλίγκος (Χημικός), διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.