Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886

Proceedings uoadl:1904 862 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886
Time Coverage:
18861018
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Γεώργιος Κρίνος
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Φλώρα χήρα Βιτσάρη
Κ. Φούντης
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

1


2


3