Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886

Πρακτικά uoadl:1904 807 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δευτέρα: 18 Οκτωβρίου 1886
Χρονική κάλυψη:
18861018
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Κρίνος
Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Φλώρα χήρα Βιτσάρη
Κ. Φούντης
Κωνσταντίνος Κυριακίδης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3