Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων - Έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:1904857 484 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων - Έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:


Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και
διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας
Time Coverage:
1841-1842
Usher Number:
403.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Protocol
Notes:
Μεσαία Κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Ταμείο Φυσικής,
Δαμιανός Γεωργίου, Ιωάννης Ολύμπιος, όργανα

1


2


3


4