Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων - Έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:1904857 472 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων - Έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:


Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και
διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας
Χρονική κάλυψη:
1841-1842
Ταξιθετικός αριθμός:
403.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία Κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Γεώργιος Βούρης, διευθυντής,
Ταμείο Φυσικής,
Δαμιανός Γεωργίου, Ιωάννης Ολύμπιος, όργανα

1


2


3


4