Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:1912757 926 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1845-1846
Usher Number:
216.2
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Ελληνικό Προξενείο, Κάιρο, αποστολή, Καλκούτα, Πέτρος Ιωάννου, επίτροπος, Δημήτριος Γαλανός, κληρονομιά, έγγραφα, αγγλική γλώσσα, υπόθεση, πληροφορίες, διαθήκη, αντίγραφο, Κωνσταντίνος Πανταζής, επίτροπος, πληρεξούσιο, μετάφραση, επικύρωση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γενικός Πρόξενος, Μολδοβλαχία, έγγραφο,
κατάθεση, τράπεζα,
Νικόλαος Αλαφούζος, ευχαριστίες.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10