Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:1912757 643 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1845-1846
Ταξιθετικός αριθμός:
216.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνικό Προξενείο, Κάιρο, αποστολή, Καλκούτα, Πέτρος Ιωάννου, επίτροπος, Δημήτριος Γαλανός, κληρονομιά, έγγραφα, αγγλική γλώσσα, υπόθεση, πληροφορίες, διαθήκη, αντίγραφο, Κωνσταντίνος Πανταζής, επίτροπος, πληρεξούσιο, μετάφραση, επικύρωση,
Θεόδωρος Μανούσης, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Γενικός Πρόξενος, Μολδοβλαχία, έγγραφο,
κατάθεση, τράπεζα,
Νικόλαος Αλαφούζος, ευχαριστίες.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10