Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886

Proceedings uoadl:1914 913 Read counter

Title:
Συνεδρίαση Έκτη: 22 Δεκεμβρίου 1886
Time Coverage:
18861222
Other subject categories:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υποτροφίες, Αριστεία
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Keywords:
Τσούφλειο κληροδότημα
Ι. Ιατρίδης
Δημήτριος Δογαρόπουλος
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος
Ορυκτολογικό Μουσείο
Φυσιολογικό Εργαστήριο
Ρήγας Νικολαΐδης
Ιωάννης Ζωχιός
Κωνσταντίνος Βουσάκης

1


2


3