Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1978

Proceedings uoadl:191885 294 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1978
Time Coverage:
19780304
Other subject categories:
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Φυσική Γεωγραφία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Σωτήριος Ν. Λεοντάρης και Ηλίας Δ. Μαριολάκος. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Άγγελος Γαλανόπουλος, Γρηγόριος Δημήτριος Μαράκης και Νικόλαος Συμεωνίδης (Εισηγητική Έκθεση)
The digital material of the item is not available.