Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:191885 295 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 4 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780304
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φυσική Γεωγραφία, κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή. Υποψήφιοι οι Σωτήριος Ν. Λεοντάρης και Ηλίας Δ. Μαριολάκος. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Άγγελος Γαλανόπουλος, Γρηγόριος Δημήτριος Μαράκης και Νικόλαος Συμεωνίδης (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.