Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1978

Proceedings uoadl:192550 295 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1978
Time Coverage:
19780316
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Μιχαήλ Α. Κουππάρη (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Π. Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 164-166)
Δημήτριος Νιάρχος (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 162-163)
The digital material of the item is not available.