Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1978

Πρακτικά uoadl:192550 302 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Μαρτίου 1978
Χρονική κάλυψη:
19780316
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Μιχαήλ Α. Κουππάρη (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Π. Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 164-166)
Δημήτριος Νιάρχος (Φυσικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λεωνίδας Κ. Ρεσβάνης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 162-163)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.