Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1978

Proceedings uoadl:192745 318 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 23 Μαΐου 1978
Time Coverage:
19780523
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γεώργιος Φυτάς (Φαρμακοποιός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Α. Τσατσάς (Εισήγηση, σ. 208-210)
Γεώργιος Κουμουλλής (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Α. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 200α-207)
Αθανάσιος Τσαρπαλιάς (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Α. Νεγρεπόντης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 195-200)
Ουρανία Χρυσαφίνου (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεόφ. Κάκουλλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 193-194)
The digital material of the item is not available.