Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1978

Proceedings uoadl:192763 287 Read counter

Title:
Συνεδρίαση: 25 Μαΐου 1978
Time Coverage:
19780525
Other subject categories:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Γεώργιος Κωνσταντέλλος (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Ι. Παπαδόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 216-218)
Γ. Ροδάκης (Βιολόγος), διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φ. Κ. Καφάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 214-215)
Π. Μιχαηλίδης (Μαθηματικός), διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 211-213)
The digital material of the item is not available.